Privacy Statement van Lion Internet

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Lion Internet (KVK 59774436).

Laatst gewijzigd op 23 mei 2018

Lion Internet respecteerd de privacy van onze websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, zetten wij in deze privacy- en cookieverklaring uiteen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Lion Internet in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. Zo gebruiken we persoonsgegevens voor:
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
• het versturen van formele/informele mailings;
• het uitvoeren van een sollicitatieprocedure;
• het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

naam
e-mailadres
(mobiel) telefoonnummer
technische browserinformatie
cookie ID
klik- en surfgedrag
gegevens die (als bijlage) worden meegestuurd bij sollicitaties

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Voor informatie die u met ons deelt in het geval van een sollicitatie op openstaande vacatures houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 4 weken na sluiting van de sollicitatieprocedure.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden. Verder verstrekken wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor hebt gegeven, dit is noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

Lion Internet maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit, om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken, om het advertentieaanbod voor u te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Functionele cookies

Wij gebruiken ‘functionele cookies’, die noodzakelijk zijn om onze website te kunnen laten functioneren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies om te onthouden of u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies.

Analytische cookies

Ook gebruiken we met uw toestemming analytische cookies, waarmee we de werking van onze website kunnen optimaliseren. Wij kunnen met deze cookies bijvoorbeeld bijhouden hoe u onze website hebt gevonden en welke delen van onze website u hebt bezocht.

Tracking/Advertentie cookies

Daarnaast worden er met uw toestemming zogeheten tracking/advertentie cookies geplaatst via onze website. Met behulp van deze cookies kan een (anoniem) profiel van uw surfgedrag worden opgebouwd, waarmee bijvoorbeeld advertenties kunnen worden afgestemd op uw interesses.

Voor meer informatie over cookies die via onze website worden geplaatst, verwijzen we u naar ons cookieoverzicht.

In- en uitschakelen van cookies

Bij bezoek aan onze website verschijnt er een cookiemelding waarin we u informeren over het gebruik van cookies op onze website. Bij de instellingen van deze cookiemelding heeft u de mogelijkheid om de cookies te selecteren welke u belangrijk acht. Door gebruik te maken van onze website, of op ‘Alle cookies toestaan’ te klikken, gaat u hiermee akkoord. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Klik hier om de cookie instellingen te wijzigen.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw website-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van de browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik gaat maken.

Uw wettelijke rechten

Je mag Lion Internet vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Lion Internet verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ons contactformulier, een e-mail te sturen naar info{@}lioninternet.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Uiteraard helpen wij u ook graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.